خدمات ما

محصولات

در هفتمین دوره جلسات نقد کتاب های درسی معارف اسلامی بررسی شد:

نقد کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

معرفی کتاب «کاوشی در معنویت های نوظهور»

گزارش از کتاب شناسی «کاوشی در معنویت های نوظهور»

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار کرد

جلسه «چیستی تمدن نوین اسلامی»

تولیدات آموزشی

اطلاعیه های آموزشی

  • تلاش دشمنان برای ترویج یاس و ناامیدی در کشور
    توجه ویژه کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها
  • شرایط پذيرش دانشجو در مقطع دکتری «مدرسی معارف اسلامی» سال 1397
  • نتایج آزمون کتبی دوره یازدهم
  • ثبت نام الکترونیکی آزمون دوره یازدهـم
  • ارسال مدارک و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون دهم
  • نتایج آزمون کتبی دوره دهم

فرم های پرکاربرد ادارات